focused Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

focused kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.focus <pl focuses or foci> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] İSİM

II.focus <part prés focusing, or focussing; prét, part passé focused or focussed> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] FİİL geçişli

III.focus <part prés focusing, or focussing; prét, part passé focused or focussed> [Brit ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊkəs] FİİL geçişsiz

customer-focused [Brit ˌkʌstəməˈfəʊkəst, Am ˌkəstəmərˈfoʊkəst] SIFAT

focused kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs
foyer réel PHYS

focused PONS sözlüğünde

focused kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.focus <-es [or foci]-s- [or -ss-]> [ˈfəʊkəs, Am ˈfoʊ-] FİİL geçişsiz

Individual translation pairs

focused kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

focused PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文