fundamental Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

fundamental kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.fundamental [Brit fʌndəˈmɛnt(ə)l, Am ˌfəndəˈmɛn(t)əl] SIFAT

Individual translation pairs

fundamental kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

fundamental PONS sözlüğünde

fundamental kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

fundamental kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

fundamental Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

fundamental kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文