further Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

further kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] ZARF comparative of far

II.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] SIFAT comparative of far

Ayrıca bak: far

5. far (to what extent, to the extent that):

5. far (to what extent, to the extent that):

far-fetched [Brit ˌfɑːˈfɛtʃt, Am ˌfɑrˈfɛtʃt] SIFAT

far-off [Brit ˌfɑːˈrɒf, Am fɑˈrɔf, fɑˈrɑf] SIFAT

far-reaching [Brit ˌfɑːˈriːtʃɪŋ, Am ˌfɑˈritʃɪŋ] SIFAT

far-sighted [Brit ˌfɑːˈsʌɪtɪd, Am ˈfɑrˌsaɪdəd, fɑrˈsaɪdəd] SIFAT

further PONS sözlüğünde

further kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] SIFAT comp of far

II.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] ZARF comp of far

Ayrıca bak: far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] ZARF

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] SIFAT

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] ZARF

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] SIFAT

further kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

further PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文