giving Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

giving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

healthful [Brit ˈhɛlθfʊl, ˈhɛlθf(ə)l, Am ˈhɛlθfəl], health-giving [ˈhelθɡɪvɪŋ] SIFAT

1. give (hand over) person:

4. give (allow, accord):

III.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] FİİL geçişsiz

3. give (yield, break) → give way

Ayrıca bak: give way

I.give forth FİİL [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] liter or hum (give forth [sth])

I.give onto FİİL [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give onto [sth])

giving PONS sözlüğünde

giving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. give (hand over, offer, provide):

giving PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

giving Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文