goings Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

goings kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

goings-on [Brit ˌɡəʊɪŋzˈɒn, Am ˈˌɡoʊɪŋz ˈˌɑn] İSİM npl inf

Ayrıca bak: coming

going-over <pl goings-over> [Brit, Am ˈˌɡoʊɪŋ ˈˌoʊvər] İSİM inf

ocean-going [Brit ˈəʊʃ(ə)nɡəʊɪŋ, Am ˈoʊʃ(ə)nˌɡoʊɪŋ] SIFAT

Individual translation pairs

goings kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

goings PONS sözlüğünde

goings kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

goings kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

goings PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文