government's Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

government's kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

government [Brit ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt, ˈɡʌvəm(ə)nt, Am ˈɡəvər(n)mənt] İSİM

government's PONS sözlüğünde

government's kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

government's kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

government's PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

government's Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文