grow Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

grow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişli

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişsiz

1. grow (increase physically):

2. grow (of something abstract):

I.grow out of FİİL [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow out of [sth])

grow kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

grow PONS sözlüğünde

grow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

grow kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

grow PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文