growing Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

growing kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.growing [Brit ˈɡrəʊɪŋ, Am ˈɡroʊɪŋ] İSİM FARM

fast-growing [Brit ˈfɑːstˌɡrəʊɪŋ, Am ˌfæstˈɡroʊɪŋ] SIFAT

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişli

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişsiz

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

growing kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

growing PONS sözlüğünde

growing kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

growing kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

growing PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文