grown Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

grown kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: full-grown, home-grown, grow

home-grown [Brit ˌhəʊmˈɡrəʊn, Am ˌhoʊmˈɡroʊn] SIFAT

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişli

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişsiz

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

II.grown-up SIFAT [Brit ˌɡrəʊnˈʌp, Am ˌɡroʊnˈəp]

home-grown [Brit ˌhəʊmˈɡrəʊn, Am ˌhoʊmˈɡroʊn] SIFAT

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişli

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] FİİL geçişsiz

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow out of FİİL [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow out of [sth])

grown kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

grown PONS sözlüğünde

grown kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: grow

grown kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

grown PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文