habits Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

habits kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. habit (custom) (gen):

habit SOCIOL

habit-forming [Brit ˈhabɪtfɔːmɪŋ, Am ˈhæbət ˌfɔrmɪŋ] SIFAT

Individual translation pairs

habits PONS sözlüğünde

habits kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

habits kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

habits PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文