hand’ Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

hand’ kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. hand ANAT:

hands off inf!
pas touche! inf
hands off inf!

7. hand (possession):

hand-dryer, hand-drier [Brit ˈhanddrʌɪə, Am ˈhændˌdraɪ(ə)r] İSİM

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] SIFAT

first-hand [Brit ˌfəːstˈhand, Am ˌfərstˈhænd] SIFAT ZARF

hand’ PONS sözlüğünde

hand’ kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

2. hand (responsibility, control):

Deyimler:

hand’ PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

to hand sb a line, to hand a line to sb pej inf
on the one hand ..., on the other (hand) ...
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文