helicopter: Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

helicopter: kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.helicopter [Brit ˈhɛlɪkɒptə, Am ˈhɛləˌkɑptər] İSİM

I.helicopter in FİİL [Brit ˈhɛlɪkɒptə -, Am ˈhɛləˌkɑptər -] (helicopter [sth/sb] in, helicopter in [sth/sb])

I.helicopter out FİİL [Brit ˈhɛlɪkɒptə -, Am ˈhɛləˌkɑptər -] (helicopter [sth/sb] out, helicopter out [sth/sb])

helicopter: kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

helicopter: PONS sözlüğünde

helicopter: PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文