helped Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

helped kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. help:

you're a great help! iron

1. help:

5. help (prevent):

self-help [Brit ˌsɛlfˈhɛlp, Am ˈˌsɛlf ˈˌhɛlp] İSİM

helped PONS sözlüğünde

helped kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

helped kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

helped PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文