immigration Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

immigration kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

immigration [Brit ɪmɪˈɡreɪʃn, Am ˌɪməˈɡreɪʃ(ə)n] İSİM (all contexts)

immigration removal centre [ˌɪmɪɡreɪʃn rɪˈmuːvl ˌsentə(r)] İSİM

Individual translation pairs

immigration kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

immigration PONS sözlüğünde

immigration PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

immigration Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文