instructions Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

instructions kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.instruction [Brit ɪnˈstrʌkʃ(ə)n, Am ɪnˈstrəkʃ(ə)n] İSİM

Individual translation pairs

instructions kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

instructions PONS sözlüğünde

instructions kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

instructions kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

instructions PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

instructions Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文