insulation Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

insulation kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

insulation [Brit ɪnsjʊˈleɪʃ(ə)n, Am ˌɪnsəˈleɪʃ(ə)n] İSİM

Individual translation pairs

insulation kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

insulation PONS sözlüğünde

insulation PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

insulation Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

insulation kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文