Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

jusqu'à Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

jusqu'à kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

8. just (exactly, precisely):

it's just on 8 am Brit

1. only (exclusively):

4. only (merely):

Ayrıca bak: name, if, first name

1. name (title):

nom m

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] BAĞLAÇ If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

jusqu'à PONS sözlüğünde

jusqu'à kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文