keep Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

keep kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. keep (cause to remain):

Ayrıca bak: clear

3. clear (comprehensibly plain):

5. clear (not confused):

2. clear (free from obstruction):

4. clear (empty):

I.keep to FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep to [sth]) (stick to)

II.keep to FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb to [sth]) (cause to remain on)

III.keep to FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth] to) (restrict)

2. keep up (continue):

I.keep under FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb] under)

IV.keep off FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep sb off [sth]) (cause to refrain from)

II.keep out FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sb/sth] out, keep out [sb/sth]) (not allow to enter)

II.keep back FİİL [Brit kiːp -, Am kip -] (keep [sth/sb] back, keep back [sth/sb])

keep PONS sözlüğünde

keep kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

3. keep (maintain in a given state):

keep PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文