knit Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

knit kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.knit <prét, part passé knitted, knit> [Brit nɪt, Am nɪt] FİİL geçişli

III.knit <prét, part passé knitted, knit> [Brit nɪt, Am nɪt] FİİL geçişsiz

close-knit [Brit kləʊsˈnɪt, Am ˌkloʊsˈnɪt] SIFAT fig

II.knit together FİİL [Brit nɪt -, Am nɪt -] (knit [sth] together, knit together [sth])

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] SIFAT

knit PONS sözlüğünde

knit kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

knit kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

knit PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文