major Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

major kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

major-domo [Brit ˌmeɪdʒəˈdəʊməʊ, Am ˌmeɪdʒərˈdoʊmoʊ] İSİM

major general [Brit, Am ˈˌmeɪdʒər ˈdʒɛn(ə)rəl] İSİM

Ursa Major [Brit ˌəːsə ˈmeɪdʒə, Am ˌərsə ˈmeɪdʒər]

major kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

major PONS sözlüğünde

major kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

major kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

major PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

A major MUS

major Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

major kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文