miniature Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

miniature kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.miniature [Brit ˈmɪnɪtʃə, Am ˈmɪn(i)ətʃər, ˈmɪn(i)əˌtʃʊr] İSİM (all contexts)

II.miniature [Brit ˈmɪnɪtʃə, Am ˈmɪn(i)ətʃər, ˈmɪn(i)əˌtʃʊr] SIFAT

miniature kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

miniature PONS sözlüğünde

miniature kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

miniature kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文