moral Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

moral kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

III.moral [Brit ˈmɒr(ə)l, Am ˈmɔrəl] SIFAT (all contexts)

moral obligation [ˌmɒr(ə)l ˈɒblɪɡeɪʃ(ə)n, Amˌmɔrəl ˌɑbləˈɡeɪʃən] İSİM

moral PONS sözlüğünde

moral kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

moral kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

moral PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

moral Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

moral kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文