narrow Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

narrow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.narrow down FİİL [Brit ˈnarəʊ -, Am ˈnɛroʊ -] investigation, search (narrow [sth] down, narrow down [sth])

narrow-mindedness [Brit ˌnarəʊˈmʌɪndɪdnəs, Am ˌnɛroʊˈmaɪndədnəs] İSİM pej

narrow-minded [Brit narəʊˈmʌɪndɪd, Am ˌnɛroʊˈmaɪndəd] SIFAT pej

narrow kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

narrow PONS sözlüğünde

narrow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.narrow <-er, -est> [ˈnærəʊ, Am ˈneroʊ] SIFAT a. fig

narrow kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

narrow PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文