net Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

net kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

III.net <part prés netting; prét, part passé netted> [Brit nɛt, Am nɛt] FİİL geçişli

net PONS sözlüğünde

net kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

net kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

net PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

net Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文