of Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

of kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: old, late

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] İSİM The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

1. old (elderly, not young):

2. old (of a particular age):

4. old (former, previous):

5. old (as term of affection):

1. late (after expected time):

2. late (towards end of day, season, life etc):

3. late (towards end of series):

2. late (towards end of time period):

I.hear of FİİL [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear of [sb/sth])

I.allow of FİİL [Brit əˈlaʊ -, Am əˈlaʊ -] form (allow of [sth])

of PONS sözlüğünde

of kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. of (belonging to):

5. of (among):

Ayrıca bak: inside

1. think of (consider, find):

of PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

of Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

of kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Individual translation pairs

of Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

of kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Individual translation pairs
Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文