old-fashioned Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

old-fashioned kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] İSİM Am

II.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] SIFAT

fearfully [Brit ˈfɪəf(ə)li, ˈfɪəfʊli, Am ˈfɪrfəli] ZARF

old-fashioned kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

démodé (démodée) [demɔde] SIFAT

passéiste [paseist] SIFAT péj

I.rococo [ʀɔkoko] SIFAT inv

II.rococo [ʀɔkoko] İSİM m

désu|et (désuète) [dezɥɛ, ɛt] SIFAT

nanar [nanaʀ] İSİM m inf

I.antique [ɑ̃tik] SIFAT

II.antique [ɑ̃tik] İSİM m ART

vieill|ot (vieillotte) [vjɛjo, ɔt] SIFAT

old-fashioned PONS sözlüğünde

old-fashioned kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

old-fashioned kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

vieilleries [vjɛjʀi] İSİM

démodé(e) [demɔde] SIFAT

désuet (-ète) [dezɥɛ, -ɛt] SIFAT

mémé [meme] İSİM f inf

mémère [memɛʀ] İSİM f inf

II.vieillir [vjɛjiʀ] FİİL geçişli (faire paraître plus vieux)

France [fʀɑ̃s] İSİM f

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文