oneself Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

oneself kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

oneself [Brit wʌnˈsɛlf, Am ˌwənˈsɛlf] ZAMIR When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, oneself is translated by se (or s' before a vowel): to hurt oneself = se blesser; to enjoy oneself = s'amuser.
When used in emphasis the translation is soi-même: to do something oneself = faire quelque chose soi-même.
After a preposition, the translation is soi.
For particular usages see the entry below.

Ayrıca bak: keep, ashamed

1. keep (cause to remain):

I.forgive <prét forgave, part passé forgiven> [Brit fəˈɡɪv, Am fərˈɡɪv] FİİL geçişli

I.unstrap <part prés unstrapping; prét, part passé unstrapped> [Brit ʌnˈstrap, Am ˌənˈstræp] FİİL geçişli

1. busy person:

2. busy:

oneself PONS sözlüğünde

oneself kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: myself

Individual translation pairs

oneself kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

oneself PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文