opens Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

opens kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. open:

2. open (not obstructed):

5. open (make wider) → open up

6. open (become wider) → open up

Ayrıca bak: open up

II.open up FİİL [Brit ˈəʊp(ə)n -, Am ˈoʊpən -] (open [sth] up, open up [sth])

II.burst open FİİL [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst open [sth], burst [sth] open)

I.split open FİİL [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split open)

II.split open FİİL [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] open)

I.fling open FİİL [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] open, fling open [sth])

I.force open FİİL [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] open, force open [sth])

I.rip open FİİL [Brit rɪp -, Am rɪp -] (rip open [sth], rip [sth] open)

opens PONS sözlüğünde

opens kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

opens PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

opens Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

opens kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

opens Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文