organization Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

organization kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

organization [Brit ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n, Am ˌɔrɡənəˈzeɪʃ(ə)n] İSİM

non-governmental organization [Brit ˌnɒnɡʌv(ə)nmɛnt(ə)l ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n] İSİM

organization PONS sözlüğünde

organization kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

organization [ˌɔ:gənaɪˈzeɪʃən, Am ˌɔ:rgənɪˈ-] İSİM

Individual translation pairs

organization kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

organization PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

P et T

organization Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

organization kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文