past Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

past kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.past [Brit pɑːst, Am pæst] İSİM For a full set of translations for past used in clocktime consult the usage note .

1. past (gen):

Ayrıca bak: care

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

I.squeeze past FİİL [Brit skwiːz -, Am skwiz -] (squeeze past)

II.squeeze past FİİL [Brit skwiːz -, Am skwiz -] (squeeze past [sth/sb])

past PONS sözlüğünde

past kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

past kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

past PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

past Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文