permis Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

permis kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> FİİL geçişli [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

III.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> FİİL geçişsiz [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

epidermis [Brit ˌɛpɪˈdəːmɪs, Am ˌɛpəˈdərməs] İSİM

permis PONS sözlüğünde

permis kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.surmise [ˈsɜ:maɪz, Am sɚˈmaɪz] İSİM form (guess)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文