phenomena Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

phenomena kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

phenomena [Brit fəˈnɒmɪnə, Am fəˈnɑmənə] İSİM npl

phenomena → phenomenon

Ayrıca bak: phenomenon

phenomenon <pl phenomena> [Brit fəˈnɒmɪnən, Am fəˈnɑməˌnɑn, fəˈnɑməˌnən] İSİM

Individual translation pairs
passager/-ère
parapsychologique, psychique inf, criticized

phenomena kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

phenomena PONS sözlüğünde

phenomena PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文