prima Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

prima kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

prima donna [Brit ˌpriːmə ˈdɒnə, Am ˌprimə ˈdɑnə] İSİM

I.prima facie [Brit ˌprʌɪmə ˈfeɪʃi, Am ˌpraɪmə ˈfeɪʃi] SIFAT LAW

II.prima facie [Brit ˌprʌɪmə ˈfeɪʃi, Am ˌpraɪmə ˈfeɪʃi] ZARF LAW

prima ballerina [Brit ˌpriːmə baləˈriːnə, Am ˌprimə ˌbæləˈrinə] İSİM

prima kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

prima PONS sözlüğünde

prima PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文