proportional Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

proportional kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.proportional [Brit prəˈpɔːʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈpɔrʃ(ə)n(ə)l] İSİM MAT

II.proportional [Brit prəˈpɔːʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈpɔrʃ(ə)n(ə)l] SIFAT

proportional kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

proportional PONS sözlüğünde

proportional PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文