questioning Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

questioning kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.questioning [Brit ˈkwɛstʃ(ə)nɪŋ, Am ˈkwɛstʃənɪŋ] İSİM

1. questioning:

II.questioning [Brit ˈkwɛstʃ(ə)nɪŋ, Am ˈkwɛstʃənɪŋ] SIFAT

I.question [Brit ˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˈkwɛstʃ(ə)n] İSİM

1. question:

to put down a question for sb Brit POL

2. question:

cross-question [Brit ˌkrɒsˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˌkrɔsˈkwɛstʃən] FİİL geçişli

questioning kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

questioning PONS sözlüğünde

questioning kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

questioning kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

questioning PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文