requirements Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

requirements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

requirement [Brit rɪˈkwʌɪəm(ə)nt, Am rəˈkwaɪ(ə)rmənt] İSİM

Individual translation pairs

requirements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

requirements PONS sözlüğünde

requirements kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

requirements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

requirements PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

requirements Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

requirements kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文