revolution Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

revolution kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

revolution [Brit rɛvəˈluːʃ(ə)n, Am ˌrɛvəˈluʃ(ə)n] İSİM

counter-revolution [Brit ˌkaʊntəˌrɛvəˈluːʃ(ə)n, Am ˌkaʊn(t)ərˌrɛvəˈluʃ(ə)n] İSİM

revolution PONS sözlüğünde

revolution kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

revolution kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

revolution PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文