saving Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

saving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

IV.saving [Brit ˈseɪvɪŋ, Am ˈseɪvɪŋ] İLGEÇ prov, form

Ayrıca bak: labour-saving, face-saving

life-saving [Brit ˈlʌɪfseɪvɪŋ, Am ˈlaɪfseɪvɪŋ] İSİM

time-saving [Brit ˈtʌɪmseɪvɪŋ, Am ˈtaɪmˌseɪvɪŋ] SIFAT

saving PONS sözlüğünde

saving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

saving kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

saving PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文