scheduling Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

scheduling kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

scheduling [Brit ˈʃɛdjuːlɪŋ, Am ˈskɛdʒəlɪŋ] İSİM

I.schedule [Brit ˈʃɛdjuːl, ˈskɛdjuːl, Am ˈskɛdʒəl] İSİM

1. schedule:

schedule ADMIN, COM, CONSTR
Individual translation pairs

scheduling kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

scheduling PONS sözlüğünde

scheduling kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

scheduling kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

scheduling PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文