serving Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

serving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.serving [Brit ˈsəːvɪŋ, Am ˈsərvɪŋ] İSİM (helping)

6. serve (function):

I.serve up FİİL [Brit səːv -, Am sərv -] GASTR (serve up [sth], serve [sth] up)

serving PONS sözlüğünde

serving kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

serving kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

serving PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文