shot Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

shot kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

shot → shoot

Ayrıca bak: shoot up, shoot

2. shoot:

to be shot to pieces inf lit
to be shot to pieces inf fig

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

Parthian shot [Brit ˈpɑːθɪən, Am ˈpɑrθiən ʃɑt] İSİM

shot PONS sözlüğünde

shot kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

shot pp, pt of shoot

Ayrıca bak: shoot

shot PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文