shrinking Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

shrinking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.shrink <prét shrank; part passé shrunk or shrunken> [Brit ʃrɪŋk, Am ʃrɪŋk] FİİL geçişli

III.shrink <prét shrank, part passé shrunk or shrunken> [Brit ʃrɪŋk, Am ʃrɪŋk] FİİL geçişsiz

I.shrink-wrap [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] İSİM

II.shrink-wrap <part prés shrink-wrapping; prét, part passé shrink-wrapped> [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] FİİL geçişli

Individual translation pairs

shrinking kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

shrinking PONS sözlüğünde

shrinking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

II.shrink <shrank [or Am shrunk], shrunk [or a. Am shrunken]> [ʃrɪŋk] FİİL geçişli

III.shrink <shrank [or Am shrunk], shrunk [or a. Am shrunken]> [ʃrɪŋk] FİİL geçişsiz

shrinking kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

shrinking PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文