slot Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

slot kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.slot <part prés slotting; prét, part passé slotted> [Brit slɒt, Am slɑt] FİİL geçişli

III.to slot into <part prés slotting; prét, part passé slotted> FİİL geçişsiz

slot PONS sözlüğünde

slot kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

slot kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

slot PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文