slow Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

slow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. slow (not quick):

slow → slow down

Ayrıca bak: slow down, go-slow

II.slow down FİİL [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit İSİM

II.slow down FİİL [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit İSİM

Ayrıca bak: slow down

II.slow down FİİL [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] SIFAT

slow PONS sözlüğünde

slow kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

slow kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

slow PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文