slow’ Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

slow’ kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

slow → slow down

Ayrıca bak: slow down, go-slow

II.slow down FİİL [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit İSİM

II.slow down FİİL [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit İSİM

Ayrıca bak: slow down

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] SIFAT

slow’ PONS sözlüğünde

slow’ kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

slow’ kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

slow’ PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文