smoking Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

smoking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.smoking [Brit ˈsməʊkɪŋ, Am ˈsmoʊkɪŋ] İSİM MED

II.smoking [Brit ˈsməʊkɪŋ, Am ˈsmoʊkɪŋ] SIFAT attr

non-smoking [Brit nɒnˈsməʊkɪŋ, Am ˌnɑnˈsmoʊkɪŋ] SIFAT

anti-smoking [Brit ˌantɪˈsməʊkɪŋ, Am ˌæn(t)iˈsmoʊkɪŋ, ˌænˌtaɪˈsmoʊkɪŋ] SIFAT

smoking PONS sözlüğünde

smoking kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

smoking kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

smoking PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文