south Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

south kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] İSİM

II.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] SIFAT

south-eastern [Brit saʊθˈiːst(ə)n, Am ˌsaʊθˈistərn] SIFAT

I.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] İSİM

II.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] SIFAT

III.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] ZARF

I.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] İSİM

II.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] SIFAT

south-western [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)n, Am ˌsaʊθˈwɛstərn] SIFAT

south PONS sözlüğünde

south kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Ayrıca bak: south

Ayrıca bak: south

south PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文