speak Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

speak kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

II.speak <prét spoke; part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] FİİL geçişli

III.speak <prét spoke, part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] FİİL geçişsiz

1. speak (talk):

I.speak to FİİL [Brit spiːk -, Am spik -] (speak to [sth]) ADMIN

Individual translation pairs

speak PONS sözlüğünde

speak kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

1. speak (articulate):

Individual translation pairs

speak kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

speak PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文