spectrum Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

spectrum kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

spectrum <pl spectra, spectrums> [Brit ˈspɛktrəm, Am ˈspɛktrəm] İSİM

autistic spectrum disorder [ɔːˌtɪstɪk ˈspektrəm dɪˌsɔːdə(r)] İSİM MED

spectrum kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Individual translation pairs

spectrum PONS sözlüğünde

spectrum PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文