stitch Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

stitch kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

I.stitch up FİİL [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sth], stitch [sth] up) lit

II.stitch up FİİL [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sb], stitch [sb] up) inf Brit fig

I.stitch down FİİL [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch [sth] down, stitch down [sth])

stitch PONS sözlüğünde

stitch kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

stitch kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

stitch PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文